Đơn xin việc

Tổng hợp những mẫu đơn xin việc xúc tích nhất, giúp cho các ứng viên ghi điểm đối với các đơn vị tuyển dụng. Hiện nay hầu như tất cả các công ty đều yêu cầu gửi CV xin việc cho nhà tuyển dụng, nếu đạt yêu cầu tuyển dụng thì sẽ được mời đến công ty phỏng vấn xin việc.Chính vì vậy CV xin việc rất quat trọng nó quyết định thành bại của bạn.

Bài viết hay

thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hướng dẫn chi tiết làm thủ tục đăng ký kết hôn...

Việc công dân Việt Nam đăng ký kết hôn với người nước ngoài hiện nay không phải là điều hiếm gặp nữa. Để giúp...